เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167139043

ชื่อชุด : รอบรู้โลกกว้าง

ชื่อผู้แต่ง : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์แต่ละชนิดจากเริ่มแรกถึงปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นมารวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB