เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

Download
Share
picture

เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

ISBN : 9786167139043

Series name : รอบรู้โลกกว้าง

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์แต่ละชนิดจากเริ่มแรกถึงปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นมารวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

Related Products