ยุคยูบิควิตัส
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ยุคยูบิควิตัส

ISBN : 9786162120091

ชื่อชุด : วิทยาการล้ำยุค

ชื่อผู้แต่ง : Nam Choon-ja ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์ และ นารี ไชยราษฎร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เกียวกับ "ยูบิควิตัส" เทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่ผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ทั่วทุกแห่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง