ภารกิจพิชิตโรค
ภารกิจพิชิตโรค

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162120114

ชื่อชุด : วิทยาการล้ำยุค

ชื่อผู้แต่ง : Lee Gallery ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เกียวกับเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล ป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยคนใหม่ การคิดค้นวิธีการพิชิตมะเร็งหรือไวรัสต่างๆ การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ ยีนบำบัด เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB