สวยหล่อสมวัย

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สวยหล่อสมวัย

ISBN : 9789744392046

ชื่อชุด : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

ชื่อผู้แต่ง : Rosemary Catolfi Salvoni ผู้แปล นันท์ชนก คามชิตานนท์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การจะประพฤติหรือปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีรูปลักษณ์ที่ดูดี ทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องปาก ผิวหนัง เส้นผม เล็บมือและเล็บเท้า นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง