สวยหล่อสมวัย
Download
Share
picture

สวยหล่อสมวัย

ISBN : 9789744392046

Series name : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

Auther name : Rosemary Catolfi Salvoni ผู้แปล นันท์ชนก คามชิตานนท์

Copy : etc.

Product detail

การจะประพฤติหรือปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีรูปลักษณ์ที่ดูดี ทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องปาก ผิวหนัง เส้นผม เล็บมือและเล็บเท้า นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีอีกด้วย

Related Products