ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ
ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393852

ชื่อชุด : ฉลาดดู รู้แผนที่

ชื่อผู้แต่ง : Nicolas Brasch ผู้แปล ดวงตา ปาวา

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาสอนให้รู้จักแผนที่ประเภทต่างๆ การใช้งานวิธีเขียน การทำความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ของแผ่นที่แต่ละประเภท รวมถึงการอธิบายคำศัพท์ พร้อมกิจกรรมกระตุ้นความคิดละสร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบท้ายเล่ม ให้ความรู้เรื่องการใช้และการเข้าใจแผนที่ประเทศ ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้และทักษะการดูแผนที่ประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB