ไกลบ้าน เล่ม 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ไกลบ้าน เล่ม 3

ISBN : 9789746384124

ชื่อชุด : ไกลบ้าน

ชื่อผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ไกลบ้าน เป็นพระราชหัตถเลขาจำนวน 43 ฉบับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2449 – 2450
นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ชิ้นเยี่ยมที่เป็นร้อยแก้วทำนองจดหมายเหตุรายวัน ที่ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง และบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประกอบกับกระแสพระราชดำริวิจารณ์อันสุขุมคัมภีรภาพ และมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไปจึงชวนอ่านเพลิดเพลินมิรู้จักเบื่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง