มดลี่กับมดแดง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

มดลี่กับมดแดง

ISBN : 9789744394996

ชื่อชุด : ชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทั้งมดลี่และมดแดงมีความสำคัญต่อต้นไม้และระบบนิเวศ ช่วยกำจัดและย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้ย่อยสลายเร็วขึ้น ช่วยควบคุมปริมาณเพลี้ยและแมลงในธรรมชาติให้สมดุล ช่วยควบคุมโรคพืชด้วยกรดมด การอนุรักษ์ไม่ทำลายมดและรังมด ไม้ใช้สารเคมีในการฉีดทำลายมด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง