ปลาตีนกับปูเปี้ยว
ปลาตีนกับปูเปี้ยว

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744394989

ชื่อชุด : ชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ปลาตีนกับปูเปี้ยวเป็นสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศของป่าชายเลนมาก ปลาตีนชอบขุดแอ่งน้ำและสร้างรูอยู่อาศัยเป็นการช่วยให้ดินได้สัมผัสอากาศและน้ำ ซึ่งจะทำให้ดินมีคุณภาพดี อีกทั้งปลาตีนยังมีความรู้สึกต่อการรับรู้ว่าดินเลนมีสภาพเป็นอย่างไร หากดินมีคุณภาพดีปลาตีนก็จะอาศัยอยู่ชุกชุม แต่หากดินเลนมีคุณภาพไม่ดีก็จะไม่มีปลาตีนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ส่วนปูเปี้ยวชอบขุดรูอยู่อาศัย เป็นการช่วยให้ดินชั้นล่างได้สัมผัสอากาศ แสงแดดและน้ำซึ่งจะทำให้ดินมีคุณภาพดี และรูของปูเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กเหมาะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของตัวอ่อนสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ปลาตีนและปูเปี้ยวทำไดโดยช่วยกันรักษาป่าชายเลนไม่ให้เสื่อมโทรมโดยการลดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือสารที่ก่อให้เกิดมลพิษลงแหล่งน้ำและบริเวณป่าชายเลน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB