เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล
เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786164720374

ชื่อชุด : ระบบสุริยะจักรวาล

ชื่อผู้แต่ง : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

วันนี้อากาศแจ่มใส แต่โอลิเวอร์กลับไม่ชอบใจเพราะดวงอาทิตย์ทำให้ไอศกรีมของเขาละลาย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มันเป็นดาวฤก์ที่มีอุณหภูมิสูงมาก จึงสามารถแผ่รังสีความร้อนและแสงสว่างในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิต ดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่ 8 แผ่รังสีมายังโลก แต่หากเราขับรถไปดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ในระบบสุริยะนอกจากดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์แล้ว ยังมีดาวเคราะห์น้อยและดาวหางอีกด้วย ปรากฏการ์สุริยุปราคาก็เป็นปรากฏการ์พิเศษที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB