เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล




Download
Share
picture

เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล

ISBN : 9786164720374

Series name : ระบบสุริยะจักรวาล

Auther name : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

วันนี้อากาศแจ่มใส แต่โอลิเวอร์กลับไม่ชอบใจเพราะดวงอาทิตย์ทำให้ไอศกรีมของเขาละลาย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มันเป็นดาวฤก์ที่มีอุณหภูมิสูงมาก จึงสามารถแผ่รังสีความร้อนและแสงสว่างในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิต ดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่ 8 แผ่รังสีมายังโลก แต่หากเราขับรถไปดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ในระบบสุริยะนอกจากดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์แล้ว ยังมีดาวเคราะห์น้อยและดาวหางอีกด้วย ปรากฏการ์สุริยุปราคาก็เป็นปรากฏการ์พิเศษที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์

Related Products