น้ำ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

น้ำ

ISBN : 9789744392664

ชื่อชุด : วิทยาศาสตร์ 360

ชื่อผู้แต่ง : Bob Harvey,Gerry Bailey และ Felicia Law ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฎจักรน้ำ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกับน้ำ การเปลี่ยนแปลงของน้ำส่งผลให้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเปลี่ยนไป และการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน เช่น ใช้เป็นแหล่งอาหารของพืชน้ำและสัตว์น้ำ ใช้ในการดำรงชีวิต ใช้เป็นเข็มทิศในการเดินเรือ รวมถึงนำแหล่งน้ำมาใช้เล่นกิจกรรมทางน้ำ เพื่อสร้างความบันเทิง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง