เงินค่าขนม รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้
เงินค่าขนม รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392114

ชื่อชุด : เงินตรา

ชื่อผู้แต่ง : GERRY BAILEY ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รู้จักการใช้เงิน การออมเงิน และการวางแผนการเงินเมื่อเรามีภาระทางการเงิน กล่าวถึงเด็กจะได้รับเงินมาเป็นเงินค่าขนมจากที่ใดได้บ้าง เช่น ช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้าน ล้างรถ วันเกิด เป็นต้น การวางแผนการใช้เงินค่าขนมเมื่อต้องการซื้อสินค้า การหมุนเวียนของเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อออมเงิน การเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร การบริจาคเงินเพื่อการกุศล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB