ปลาในวรรณคดีไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ปลาในวรรณคดีไทย

ISBN : 9786167125619

ชื่อชุด : ปกิณกะวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : วัชรี กาชัย และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้มีภาพปลาชนิดต่างๆ และเนื้อหาบรรยายที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รวบรวมชนิดของปลาที่พบบ่อยในวรรณคดีไทย รวมทั้งได้อธิบายถึงเหตุผลที่กวีหรือตัวละครเลือกใช้ปลาชนิดนั้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปลาทั้งในด้านลักษณะจำเพาะ การขยายพันธุ์ ประโยชน์ ถิ่นกำเนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ รวมถึงเกร็ดน่ารู้ของปลาชนิดนั้น ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง