นิราศเดือน
นิราศเดือน

แชร์
แชร์

ISBN : 9786167279084

ชื่อชุด : วรรณกรรมล้ำค่า

ชื่อผู้แต่ง : หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อเรื่องรำพันถึงความรัก ประเพณี รวมทั้งเหตุการณ์ประจำเดือนหนึ่งๆ ในรอบปี ทำนองเดียวกับโคลงทวาทศมาสในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่นิราศเดือนจะให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเนื้อความจะพรรณนาเหตุการณ์ตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไปจนครบ 12 เดือน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB