นิราศเดือน
Download
Share

นิราศเดือน

ISBN : 9786167279084

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี)

Copy : etc.

Product detail

เนื้อเรื่องรำพันถึงความรัก ประเพณี รวมทั้งเหตุการณ์ประจำเดือนหนึ่งๆ ในรอบปี ทำนองเดียวกับโคลงทวาทศมาสในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่นิราศเดือนจะให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเนื้อความจะพรรณนาเหตุการณ์ตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไปจนครบ 12 เดือน

Related Products