แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

ชื่อผู้แต่ง : ลักขณา นิยม และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภูมิศาสตร์ เน้น Geo-Literacy เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งมีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง