หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

ชื่อชุด : กิจกรรม ม.1

ชื่อผู้แต่ง : กนก จันทรา และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พัฒนาการ พร้อมเรียนรู้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ในเล่มยังเสนอเรื่องราวสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ และแหล่งอารยธรรมแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง