หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

ชื่อชุด : กิจกรรม ป.6

ชื่อผู้แต่ง : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ได้วิเคราะห์ทำกิจกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเรื่องทีเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในยุครัตนโกสินทร์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง