หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1

ISBN : 9786162033780

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร,จารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของอาเซียน ประวัติศาสตร์ดินแดนที่ตั้งอาเซียน รู้จักอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง