หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1

ISBN : 9786162033780

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร,จารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของอาเซียน ประวัติศาสตร์ดินแดนที่ตั้งอาเซียน รู้จักอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products