หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6

ISBN : 9786162031847

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ดนัย ไชยโยธา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ระดับชั้น ม.4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเสริมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงศาสนาสากลต่างๆ อันเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากและเป็นศาสนาที่มีบทบาทสำคัญของโลก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง