หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.1-3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.1-3

ISBN : 9786162036668

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความรู้เรื่องการวางแผน การออกแบบจัดทำโครงงาน ทักษะการสื่อสาร การเขียนและเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้อง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง