หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3

ISBN : 9786162036651

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการค้นคว้า โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปความรู้ ข้อค้นพบ ไปจนถึงการนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง