แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

ISBN : 8858649115058

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน ผู้เรียนจะสามารถรู้จักสัญลักษณ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ธงชาติ คำขวัญ วัฒนธรรม และชื่อเมืองหลวงได้ถูกต้อง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง