แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649115027

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครู ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรม และแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB