แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

ISBN : 8858649115027

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครู ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรม และแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง