หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.1

ISBN : 9786162037894

ชื่อชุด : TEAM UP

ชื่อผู้แต่ง : F. Kavanagh และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นำเสนอด้วยบทสนทนา บทอ่าน ดึงคำศัพท์กับไวยากรณ์เป้าหมายมาสอนผ่านบริบท มีหน้าสำหรับไวยากรณ์แยกต่างหาก โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Spot มีแบบฝึกหัดที่ฝึกทักษะการอ่าน และฟัง พร้อมเทคนิคเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการสอบ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง