สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.2

ชื่อชุด : CURRENT

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ New Current English Grammar & Usage ระดับชั้น ม.2 ประกอบไปด้วยหลักการใช้ภาษาและคำอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย ข้อควรจำและข้อควรระวังในการใช้ภาษา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลายรูปแบบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง