หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.2

ISBN : 9786162036385

ชื่อชุด : ACTIVE

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอผ่านบทพูดโต้ตอบสั้น ๆ หรือบทอ่านเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบทและฝึกฝนคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง