แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : SMILE

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน มีการฝึกแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ นำเสนอด้วยภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเพลง และเกม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกจากง่ายไปยาก ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB