แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.2

ชื่อชุด : TEAM UP

ชื่อผู้แต่ง : A. Smith และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับหนังสือเรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อเน้นการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากผู้เรียนจะได้ทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากที่เรียนในหนังสือเรียนแล้ว ยังมีกรอบ Study Tip ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างทักษะในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง