แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3

ชื่อชุด : ACCESS

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้เพื่อฝึกฝนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร โดยเป็นสื่อเพิ่มเติมหรือใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนก็ได้ มีคำอธิบายไวยากรณ์ แบบฝึกหัด และแบบฝึกทบทวนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง