หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3
หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือสอนอ่าน อ.1-3

ชื่อผู้แต่ง : อริสา โสคำภา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง ระดับชั้น อ.1-อ.3 ฝึกอ่านอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้พร้อมภาพประกอบ ปูพื้นฐานการอ่านให้เข้าใจอย่างสนุกสนาน สอดแทรกฝึกคัดอักษรต้นของคำศัพท์เพิ่มการจดจำมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมส่งต่อดระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB