หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือสอนอ่าน อ.1-3

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง ระดับชั้น อ.1-อ.3 ฝึกอ่านอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้พร้อมภาพประกอบ ปูพื้นฐานการอ่านให้เข้าใจอย่างสนุกสนาน สอดแทรกฝึกคัดอักษรต้นของคำศัพท์เพิ่มการจดจำมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมส่งต่อดระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject :

Related Products