หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3
หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือสอนอ่าน อ.1-3

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือสอนอ่าน ABC หนูอ่านเก่ง ระดับชั้น อ.1-อ.3 ฝึกอ่านอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้พร้อมภาพประกอบ ปูพื้นฐานการอ่านให้เข้าใจอย่างสนุกสนาน สอดแทรกฝึกคัดอักษรต้นของคำศัพท์เพิ่มการจดจำมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมส่งต่อดระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB