นิทานเสริมประสบการณ์ ทองแดงผจญภัย
นิทานเสริมประสบการณ์ ทองแดงผจญภัย

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ตัณฑุลพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง ทองแดงผจญภัย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้จักยานพาหนะในการเดินทางที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของทองแดง จิ้งหรีดน้อยที่ออกเดินทางผจญภัยในเมืองใหญ่ได้พบเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การเดินทางด้วยยานพาหนะหลายรูปแบบ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB