นิทานเสริมประสบการณ์ ทองแดงผจญภัย
นิทานเสริมประสบการณ์ ทองแดงผจญภัย

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

Auther name : วิภา ตัณฑุลพงษ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง ทองแดงผจญภัย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้จักยานพาหนะในการเดินทางที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของทองแดง จิ้งหรีดน้อยที่ออกเดินทางผจญภัยในเมืองใหญ่ได้พบเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การเดินทางด้วยยานพาหนะหลายรูปแบบ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB