แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.3

ชื่อชุด : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะ ชุดอ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 เน้นฝึกอ่านภาษาอังกฤษเริ่มจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านตัวอักษรและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์จากสิ่งรอบตัวที่ควรรู้ ฝึกออกเสียงตาม Phonics อ่านบทสนทนาการทักทายกัน อ่านเรื่องจากภาพและเพลง ปูพื้้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง จดจำคำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง