แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.3

ชื่อชุด : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา แบบฝึกทักษะ ฝึกเขียน เรียน อ่าน

ชื่อผู้แต่ง : อริสา โสคำภา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะ คัดไทย ระดับชั้น อ.3 ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ที่เป็นส่วนประกอบหลักของพยัญชนะ ฝึกคัดพยัญชนะไทย สระ และหมวดคำศัพท์ที่เด็กควรรู้ตามบัญชีคำพื้นฐาน มีรูปแบบตามมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถาน ขนาดเล็กกว่า อ.2 ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้อง จดจำได้อย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง