ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม) อ.3
ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม) อ.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ISBN : 8858649148360

ชื่อชุด : ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม)

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย , ชบา-อุไรวาส , อริสา โสคำภา

รายละเอียดสินค้า

ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิด (5 เล่ม) ระดับชั้น อ.3  ในชุดประกอบด้วย ชุดพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เก่งคัดเขียน (2เล่ม) จาก แบบฝึก ชุดฝึกเขียน เรียนอ่าน (คัดไทยและคัดอังกฤษ) ด้วยกระบวนการฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น คัดเขียนพยัญชนะ ฝึก ซ้ำ ทบทวน จากกิจกรรมที่หลากหลาย เก่งคำนวณ ( 1 เล่ม) ด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ปูพื้นฐานทักษะคณิตาสตร์ กิจกรรมหลากหลาย เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัวเด็ก  เก่งคิด (2 เล่ม) จากชุด หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ และ หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM  ปูพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ปัญหา และทดลองปฏิบัติจริง ต่อยอดสู่การสร้างชิ้นงาน และการเรียนในระดับประถมศึกษา

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB