สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2

ISBN : 8859281715620

ชื่อชุด : ส่งเสริมสมรรถนะ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อฯ กระบวนการเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะ ทักษะ และพัฒนาการผู้เรียน ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  อ.2 เสริมทักษะด้านสติปัญญา พัฒนาความพร้อมทางการเรียนรู้ และเชาวน์ปัญญา (IQ)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง