นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3

ISBN : 8859281716245

ชื่อชุด : ส่งเสริมสมรรถนะ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาอังกฤษ – จีน นิทานส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคมและจริยธรรม กิจกรรมท้ายเล่มส่งเสริมสมรรถนะด้านการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ คำกลอนประกอบจังหวะเนื้อหาสอดคล้องกับนิทาน ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง