นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3
นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3

แชร์
แชร์

ISBN : 8859281716245

ชื่อชุด : ส่งเสริมสมรรถนะ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาอังกฤษ – จีน นิทานส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคมและจริยธรรม กิจกรรมท้ายเล่มส่งเสริมสมรรถนะด้านการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ คำกลอนประกอบจังหวะเนื้อหาสอดคล้องกับนิทาน ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB