นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3

Download
Share

นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3

ISBN : 8859281716245

Series name : ส่งเสริมสมรรถนะ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาอังกฤษ – จีน นิทานส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคมและจริยธรรม กิจกรรมท้ายเล่มส่งเสริมสมรรถนะด้านการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ คำกลอนประกอบจังหวะเนื้อหาสอดคล้องกับนิทาน ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function)

Related Products