ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)
ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ISBN : 8859281714333

ชื่อชุด : สนุกเล่น เก่งคิด

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน : ร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ, สังคม, สติปัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อหาเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานทักษะการคิดแบบ STEM และเพิ่มกิจกรรม Unplugged Coding พร้อมแผนการจัดประสบการณ์ 50 สัปดาห์ ครบ 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใช้งานตลอดปี เกมการศึกษาพร้อมใช้มากกว่า 20 เกม และเพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB