ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)
ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)

Instruction Media
e-Book
Share
Instruction Media
e-Book
Share

ISBN : 8859281714333

Series name : สนุกเล่น เก่งคิด

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน : ร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ, สังคม, สติปัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อหาเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานทักษะการคิดแบบ STEM และเพิ่มกิจกรรม Unplugged Coding พร้อมแผนการจัดประสบการณ์ 50 สัปดาห์ ครบ 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใช้งานตลอดปี เกมการศึกษาพร้อมใช้มากกว่า 20 เกม และเพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง

Instruction Media
Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB