ชุดสมุดรู้คิด (2 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสมุดรู้คิด (2 เล่ม)

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสมุดรู้คิด

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฝึกกระบวนการคิด สื่อความคิด ความรู้ผ่านศิลปะ เสริมสร้างความรู้และบูรณาการคุณธรรม ตามเงื่อนไขในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ ได้แก่ ตัวเรา บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง