ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)

ชื่อชุด : แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเขียนที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เนื้อหาประกอบด้วย การเขียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง