แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์

ชื่อชุด : พัฒนาทักษะทางอารมณ์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม เพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง