บ้านสัตว์แสนสุข
บ้านสัตว์แสนสุข

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162122682

ชื่อชุด : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

ชื่อผู้แต่ง : Oh Dah-yun ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ผู้นำต้องชักจูงและเปลี่ยนใจผู้อื่นได้
นอกจากจะเป็นนักคิดแล้ว ผู้นำยังต้องลงมือทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมา และสามารถชักจูง เปลี่ยนใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ด้วย เช่นเดียวกับเจ้าหมูที่มีจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้สะอาดจนสัตว์อื่นที่อยู่ร่วมกันหันมาทำตาม กลายเป็นบ้านสัตว์แสนสุขที่สร้างง่ายๆ...แค่ลงมือทำ!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB