เพนกวินอารมณ์ดี
เพนกวินอารมณ์ดี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162122651

ชื่อชุด : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

ชื่อผู้แต่ง : Kim Ho-jung ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันอยู่เสมออารมณ์ขันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำต้องมี แม้ในยามคับขัน การมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันอย่างเพนกวินอารมณ์ดีตัวนี้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ลุล่วงไปด้วยดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB